Tienerweb

Een katholieke ontmoetingsplaats voor tieners en jongeren.

Tag: Paus

De kleine Juliana

Dit mooi verhaal zal via de figuur van de Heilige Juliana van Cornillon het hart van de jongsten verwarmen voor de realiteit van de werkelijke aanwezigheid van Christus in de geconsacreerde wijn en brood en het feest van Sacramentsdag.

Wie is de kleine Juliana?

Juliana van Cornillon is een grote Luikse Heilige. Ze werd geboren in 1192 in Retinne, in België. Als kind heeft zij een heel mooie vriendschap met Jezus beleefd. Eenmaal volwassen is ze religieuze en priorin van het klooster van Cornillon, in Luik. Ze is vooral bekend omdat ze het feest van Sacramentsdag heeft gepromoot en een van haar vrienden die Paus werd heeft dat feest voor de hele wereldkerk ingesteld. Een geïllustreerd boekje voor kinderen werd gepubliceerd, en vertelt heel het verhaal. Benedictus XVI heeft de geschiedenis van Juliana besproken op 17 november 2010 in een algemene audiëntie.

Wat is dat, sacramentsdag?

Het is een feest dat de aanwezigheid van Jezus in de wereld onder de vorm van zijn Lichaam en zijn Bloed viert, zijn werkelijke aanwezigheid in het Brood en de Wijn, in de Eucharistie. Het wordt ook het ‘Feest van het Heilig Sacrament’ genoemd. Het wordt gevierd op de donderdag of de zondag die volgt op het Feest van de Heilige Drievuldigheid, meestal in juni, als er maximaal licht is. Het is dankzij Juliana dat dit feest door de Paus werd ingesteld in 1264.

Uitstap in de geboortestreek van Juliana

Het parcours bevindt zich ongeveer 15 km ten noorden van Luik, in België, in de regio van de Basse-Meuse. De wandeling begint aan de ouderlijke hoeve van Juliana in Retinne waar de waterloop haar bron vindt tot aan de monding in de Maas in Hermalle-sous-Argenteau. Een familiale wandeling van 11 km, en weinig niveauverschillen, met de mogelijkheid om even halt te houden in Val Sainte Julienne (Saive) of langs de vijvers van de Julienne (Argenteau, verbruikzaal, vijvers en speeltuin).

Op het plan dat je kan downloaden,worden er heel wat activiteiten voorgesteld om je te amuseren, en om de kleine Juliana te leren kennen en ontdekken. Van Retinne tot Val Sainte Julienne,  zijn er 4 km gemarkeerde paden en dan volg je de GR5 gedurende 7 km vanaf de Val Sainte Julienne (Saive) tot aan de monding van de rivier ‘la Julienne’ in de Maas.

Paus Franciscus als barmhartige Vader

Anna Romano was op vakantie toen haar gsm afging en een onbekend telefoonnummer op haar schermpje verscheen. Tot haar grote verbazing hing Paus Franciscus aan de andere kant van de lijn.

De 35-jarige winkelbediende uit Firenze had de kerkvorst eerder deze zomer een emotionele brief geschreven om de beroerde situatie te beschrijven waarin ze was verzeild. De dame bleek zwanger van een man die voor haar had verborgen gehouden dat hij getrouwd was en al een kind had. Hij drong aan op een abortus.

“Ik heb nooit geluk gekend in de liefde”, schreef ze. “Ik trouwde jong maar dat huwelijk hield niet stand. Na enkele korte relaties dacht ik dat ik de man van mijn leven was tegengekomen. In juni vertelde ik hem dat ik zwanger was van zijn kind. Toen bekende hij dat hij al een echtgenote had en dat abortus voor hem de enige optie was.”

Bedrogen

Anna voegde eraan toe dat ze radeloos was. “Ik wilde geen abortus en had mijn vriend de deur gewezen”. Ze liet de paus weten dat ze zich tot niemand anders kon richten nadat ze was bedrogen en verraden.

De Italiaanse deed de brief op de post en verwachtte eigenlijk helemaal geen antwoord tot de kerkvader het bewuste telefoontje pleegde. “Ik zag dat het een Romeins telefoonnummer was en herkende zijn stem”, vertelde Romano. De paus zei dat hij haar persoonlijk wilde spreken om te verzekeren dat er wel degelijk iemand was die met haar inzat.

Spirituele vader

“Hij vertelde me dat ik sterk en moedig was. Ik gaf te kennen dat ik de baby wilde laten dopen maar dat dat wellicht niet kon omdat ik in het verleden gescheiden was. Franciscus verzekerde me dat hij de spirituele vader van het kind ging zijn en dat hij het persoonlijk wenste te dopen.”

“We spraken slechts enkele minuten met elkaar maar het vervulde mijn hart met vreugde”, aldus de vrouw. “Dat telefoontje heeft mijn leven veranderd. Ik ken het geslacht van de baby nog niet maar als het een jongen is, noem ik hem Francis.”

Sinds zijn verkiezing in maart heeft de 76-jarige paus al wel vaker naar de telefoon gegrepen om mensen op te bellen die hem geschreven hebben. Ook Anna Romano kreeg dus dat genoegen. Mooi!

 

Bron: hln.be

Gebedswake voor de vrede

Filmpje van op YouTube die ’s avond live werd uitgezonden van de gebedswake met onze Paus Franciscus op het Sint-Pietersplein in Rome.

De vredesoproep van Paus Franciscus aan iedereen (zondag 1 september):

Geliefde broers en zussen, goede dag!

Vandaag wil ik de tolk zijn van de kreet die met groeiende angst opstijgt op alle plaatsen van de aarde, bij elk volk, uit het hart van elkeen, vanuit de hele grote familie van de mensheid: de kreet om vrede! Deze schreeuw zegt met kracht: we willen een vredevolle wereld; we willen mannen en vrouwen van vrede zijn, we willen dat in onze samenleving, verscheurd door verdeeldheid en conflicten, de vrede zou uitbreken. Nooit meer oorlog! Nooit meer oorlog! De vrede is een te kostbaar geschenk dat moet bevorderd en beschermd worden.

Ik beleef met scherpe pijn en bezorgdheid de vele conflictsituaties op onze aarde. In deze dagen wordt mijn hart diep gekwetst door wat in Syrië gebeurt. De dramatische ontwikkelingen die staan te gebeuren vervullen mij met angst.
Bij deze zend ik een sterke oproep voor de vrede; een oproep die uit het diepste van mezelf komt. Het gebruik van wapens veroorzaakt zoveel lijden, zoveel verwoesting, zoveel leed in dat gefolterde land, in het bijzonder bij de weerloze burgerbevolking! Laat ons denken aan de vele kinderen die nooit het licht van de toekomst zullen zien. Met klem veroordeel ik het gebruik van chemische wapens. Ik draag nog altijd de vreselijke beelden van de voorbije dagen in mijn geest en in mijn hart. Over onze daden vellen God en de geschiedenis een oordeel waaraan men niet kan ontkomen. Nooit leidt het gebruik van geweld tot vrede. Oorlog brengt oorlog; geweld roept geweld op!
Aan alle partijen in het conflict vraag ik met al mijn kracht dat ze naar de stem van hun geweten luisteren, zich niet opsluiten in hun eigen belangen, maar de tegenstrever zien als een broer. Dat ze met moed en vastberadenheid de weg van de ontmoeting en de onderhandeling zouden gaan en zo de blinde tegenstelling zouden overstijgen. Met evenveel kracht spoor ik de internationale gemeenschap aan, zonder dralen, in dat land duidelijke initiatieven te nemen gebaseerd op dialoog en onderhandelingen voor het welzijn van heel de Syrische bevolking.
Men mag geen enkele inspanning nalaten om hulp te bieden aan wie door dit vreselijke conflict getroffen is, in het bijzonder aan de ontheemden in het land zelf en aan de talloze vluchtelingen in de buurlanden. De humanitaire hulpverleners die zich inzetten om het lijden van de bevolking te verlichten, moet de mogelijkheid geboden worden de noodzakelijke hulp te bieden.

Wat kunnen wij doen voor de vrede in de wereld? Paus Johannes zei het al: allemaal hebben we de taak het samenleven in rechtvaardigheid en in liefde op te bouwen.

Moge een keten van inzet voor de vrede alle mannen en vrouwen van goede wil verbinden! Ik richt hierbij een dringende uitnodiging aan de hele Katholieke Kerk en ik verruim die uitnodiging tot alle Christenen van de andere belijdenissen, tot de mannen en vrouwen van andere godsdiensten, en ook tot die broers en zussen die niet geloven: vrede is een goed dat elke grens overstijgt want het is een goed voor heel de mensheid.
Met stemverheffing herhaal ik: het samenleven in volkeren en tussen volkeren wordt niet opgebouwd door de cultuur van confrontatie, de cultuur van het conflict. Integendeel. De enige weg naar vrede is de cultuur van de ontmoeting, de cultuur van de dialoog.
Dat de schreeuw om vrede luid weerklinke zodat het hart van allen geraakt wordt en allen de wapens neerleggen en zich laten leiden door het onstuitbare verlangen naar vrede.

Daarom, broers en zussen, heb ik besloten in heel de Kerk op 7 september, vooravond van het feest van de geboorte van Maria, Koningin van de vrede, een dag van vasten en gebed af te kondigen voor de vrede in Syrië, in het Midden- Oosten en in heel de wereld. Ik nodig ook de niet-katholieke christelijke broeders, de gelovigen van andere Godsdiensten en alle mannen en vrouwen van goede wil uit bij dit initiatief aan te sluiten op een wijze die zij goed achtenOp 7 september zullen we van 19 tot 24 u. op het Sint- Pietersplein, hier, samenkomen en door gebed en in een geest van boetvaardigheid van God deze genade afsmeken voor de geliefde Syrische natie, voor alle situaties van oorlog en geweld in de wereld. De mensheid heeft er nood aan dit soort gebaren voor de vrede te zien en woorden van hoop te horen! Ik vraag alle particuliere Kerken dat zij, naast het beleven van deze vastendag, voor deze intentie een liturgisch initiatief willen nemen.

Aan Maria vragen we dat zij ons zou bijstaan om geweld, conflict en oorlog te beantwoorden met de kracht van de dialoog, van de verzoening en van de liefde. Zij is moeder: dat zij ons helpt de vrede te vinden; allen zijn we haar kinderen. Help ons, Maria, om dit moeilijke ogenblik door te komen en om ons elke dag opnieuw en in elke omgeving voor een echte cultuur van ontmoeting en vrede in te zetten.

 

Beleef Rio in Czestochowa

Komende zomer verwacht men in Czestochowa in Polen meer dan 1000 jonge gelovigen uit de hele wereld voor een fantastische week in de “spirit” van de Wereldjongerendagen in Rio (Brazilië).

Het thema is:

“Go and make disciples of all nations!” Mt 28, 19

Of “Ga en maak alle volkeren tot leerling!” (Mt 28, 19), wat net als op de Wereldjongerendagen in Rio ook het thema is van het European Youth Forum. Deze zin wordt het leidmotief voor de verschillende inhoudelijke momenten.

Wanneer?

Op hetzelfde moment als de wereldjongerendagen in Brazilië.
Van 23- tot en met 28 juli 2013.
Opgelet: de bus vertrekt al op 22 juli, en komt pas terug thuis op 29 juli.

Waar?

In Czestochowa (Polen), de grootste pelgrimplaats in Polen, waar in 1991 de wereldjongerendagen plaats vonden.

Voor wie?

Voor alle jongeren in heel Europa (en de rest van de wereld) tussen 16 en 30 jaar.

Inschrijven?

Inschrijven doe je op de website www.rioinczestochowa.be.

Paus Franciscus aan de jongeren

Paus Franciscus diende op zondag 28 april het Vormsel toe aan 44 gedoopten.

Ongeveer 70.000 jongeren zijn reeds ingeschreven, die in de loop van dit jaar – vergezeld van hun catechisten – gevormd worden; een cijfer dat “het enthousiasme” voor het initiatief aantoont. Het Sacrament van het Vormsel in het Jaar van het Geloof drukt “de volledige en vrije instemming uit met het geloof van het doopsel”. De 44 personen die van overal in de wereld komen, vertegenwoordigden symbolisch “de hele Kerk in de vijf werelddelen”. Zij zijn 11 tot 55 jaar oud en werden door hun bisschoppen gekozen. Zij toonden “het gelaat van de Kerk” die aanwezig is daar “waar de mens leeft en lijdt, om aan iedereen hoop te geven”. Er was ook een gehandicapte persoon bij zijn, om te vertegenwoordigen wie “bevoorrecht zijn in de ogen van de Kerk”, degenen “die al haar aandacht verdienen”.

Tijdens de homilie van de mis had paus Franciscus een belangrijke boodschap en bemoediging voor alle jongeren:

Zo kom ik tot het laatste punt. Het is een uitnodiging tot u, vormelingen en tot u allen: blijf stevig op de weg van het geloof, met vaste hoop op de Heer. Daar ligt het geheim van onze weg! Hij geeft ons de moed om tegen de stroom in te gaan. Jongeren, luister goed: tegen de stroom ingaan; dat doet goed aan het hart, maar er is moed nodig om tegen de stroom in te gaan en Hij geeft ons die moed! Er zijn geen moeilijkheden, beproevingen, onbegrip die ons moeten afschrikken als wij met God verenigd blijven zoals ranken aan de wijnstok, als wij de vriendschap met Hem niet verliezen, als wij in ons leven altijd meer plaats voor Hem maken. Ook en vooral als wij ons arm voelen, zwak of zondig, want God geeft kracht aan onze zwakheid, rijkdom aan onze armoede, bekering en vergeving aan onze zonde. Hij is zo barmhartig de Heer: als wij naar Hem gaan, vergeeft Hij ons altijd. Laat ons vertrouwen hebben in Gods werking! Met Hem kunnen wij grote dingen doen; Hij zal ons de vreugde laten voelen Zijn leerlingen, Zijn getuigen te zijn. Mik op grote idealen, op grote dingen. Wij christenen, wij worden door de Heer niet gekozen voor kleinigheden; mik altijd hoger, op de grote dingen. Jongeren, zet uw leven op het spel voor grote idealen!

Voor wie wil kan de homilie volledig nalezen op de website van rkdocumenten.nl.

© 2019 Tienerweb

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑