Tienerweb

Een katholieke ontmoetingsplaats voor tieners en jongeren.

Tag: katholiek

De kleine Juliana

Dit mooi verhaal zal via de figuur van de Heilige Juliana van Cornillon het hart van de jongsten verwarmen voor de realiteit van de werkelijke aanwezigheid van Christus in de geconsacreerde wijn en brood en het feest van Sacramentsdag.

Wie is de kleine Juliana?

Juliana van Cornillon is een grote Luikse Heilige. Ze werd geboren in 1192 in Retinne, in België. Als kind heeft zij een heel mooie vriendschap met Jezus beleefd. Eenmaal volwassen is ze religieuze en priorin van het klooster van Cornillon, in Luik. Ze is vooral bekend omdat ze het feest van Sacramentsdag heeft gepromoot en een van haar vrienden die Paus werd heeft dat feest voor de hele wereldkerk ingesteld. Een geïllustreerd boekje voor kinderen werd gepubliceerd, en vertelt heel het verhaal. Benedictus XVI heeft de geschiedenis van Juliana besproken op 17 november 2010 in een algemene audiëntie.

Wat is dat, sacramentsdag?

Het is een feest dat de aanwezigheid van Jezus in de wereld onder de vorm van zijn Lichaam en zijn Bloed viert, zijn werkelijke aanwezigheid in het Brood en de Wijn, in de Eucharistie. Het wordt ook het ‘Feest van het Heilig Sacrament’ genoemd. Het wordt gevierd op de donderdag of de zondag die volgt op het Feest van de Heilige Drievuldigheid, meestal in juni, als er maximaal licht is. Het is dankzij Juliana dat dit feest door de Paus werd ingesteld in 1264.

Uitstap in de geboortestreek van Juliana

Het parcours bevindt zich ongeveer 15 km ten noorden van Luik, in België, in de regio van de Basse-Meuse. De wandeling begint aan de ouderlijke hoeve van Juliana in Retinne waar de waterloop haar bron vindt tot aan de monding in de Maas in Hermalle-sous-Argenteau. Een familiale wandeling van 11 km, en weinig niveauverschillen, met de mogelijkheid om even halt te houden in Val Sainte Julienne (Saive) of langs de vijvers van de Julienne (Argenteau, verbruikzaal, vijvers en speeltuin).

Op het plan dat je kan downloaden,worden er heel wat activiteiten voorgesteld om je te amuseren, en om de kleine Juliana te leren kennen en ontdekken. Van Retinne tot Val Sainte Julienne,  zijn er 4 km gemarkeerde paden en dan volg je de GR5 gedurende 7 km vanaf de Val Sainte Julienne (Saive) tot aan de monding van de rivier ‘la Julienne’ in de Maas.

Jongeren zijn hoop voor de wereld!

Van de audiëntie van Paus Franciscus op woensdag 4 september:

Dierbare broeders en zusters, goeie dag!

Wij nemen de catechese terug op na de vakantie in augustus, maar vandaag zou ik over mijn reis in Brazilië willen spreken, ter gelegenheid van de Wereldjongerendagen. Meer dan een maand is voorbij, maar ik meen dat het belangrijk is op deze gebeurtenis terug te komen en het verloop van de tijd laat toe er de betekenis beter van te vatten.

Vooreerst wil ik de Heer danken, want Hij is degene die alles door Zijn Voorzienigheid geleid heeft. Voor mij, die uit Amerika kom, was het een mooi geschenk! Ik ben er Onze-Lieve-Vrouw van Aparecida dankbaar voor, die heel die reis begeleid heeft: ik ben op bedevaart geweest naar het grote nationale heiligdom van Brazilië, en Haar vereerd beeld was op het toneel van de Wereldjongerendagen altijd aanwezig. Daar was ik heel gelukkig om, want Onze-Lieve-Vrouw van Aparecida is heel belangrijk voor de geschiedenis van de Kerk in Brazilië, maar ook voor heel Latijns Amerika; in Aparecida hebben de bisschoppen van Latijns Amerika en de Caraïben een Algemene Vergadering gehouden met Paus Benedictus: een heel betekenisvolle stap op de pastorale weg van dit werelddeel waar het grootste gedeelte van de katholieke Kerk leeft.

Al deed ik het reeds, toch wil opnieuw mijn dank betuigen aan alle burgerlijke en kerkelijke autoriteiten, aan de vrijwilligers, veiligheidsdiensten, parochiegemeenschappen van Rio de Janeiro en andere steden van Brazilië, waar de pelgrims heel broederlijk onthaald werden. Inderdaad, het onthaal door de Braziliaanse families en parochies was één van de mooiste kenmerken van deze WJD. Goede mensen, die Brazilianen. Goede mensen! Ze hebben echt een groot hart. Een pelgrimstocht gaat altijd gepaard met onaangename dingen, doch het onthaal helpt ze te overstijgen en zelfs om te vormen in gelegenheden tot kennismaking en vriendschap. Er ontstaan banden die blijven duren, vooral in het gebed. Zo groeit de Kerk in de wereld, als een netwerk van ware vriendschappen in de Heer, een netwerk dat u bevrijdt als het u in zich opneemt. Dus, onthaal: dat is het eerste woord dat uit de reiservaring van Brazilië naar voor komt. Onthaal!

Een ander woord dat hierbij hoort, zou “feest” kunnen zijn. De WJD zijn altijd een feest want als een stad zich vult met jonge mensen die door de straten stappen met vlaggen uit de hele wereld, elkaar groeten en omhelzen, is dat een waar feest. Het is een teken voor iedereen, niet alleen voor gelovigen. En dan is er het grootste feest, namelijk het feest van het geloof, wanneer men samen de Heer looft, zingt, het woord Gods beluistert, in stilte aanbidt: dat alles is het hoogtepunt van de WJD, dat is het echte doel van deze grote pelgrimstocht, en het wordt op een bijzondere manier gevierd tijdens de grote wake op zaterdagavond en tijdens de slotmis. Dat is het grote feest, het feest van geloof en broederlijkheid die in deze wereld begint en geen einde zal kennen. Doch dat is alleen mogelijk met de Heer! Zonder Gods liefde is er voor de mens geen echt feest!

Onthaal, feest. Maar men mag een derde element niet vergeten: zending. Deze WJD waren door een missionair thema gekenmerkt : « Gaat en maakt alle volken tot Mijn leerlingen ». Wij hebben Jezus’ woord gehoord: dat is de zending die Hij aan iedereen geeft! Het is de opdracht van de verrezen Christus aan Zijn leerlingen: “Gaat”, treedt uit uzelf, uit iedere beslotenheid om iedereen het licht en de liefde van het Evangelie te brengen, tot aan de uiterste grensgebieden van het leven! En het is juist die opdracht van Jezus die ik de jongeren heb toevertrouwd die het strand van Copacabana zo vulden dat het niet meer te zien was. Een symbolische plaats, de oceaankust, die deed denken aan de oever van het meer van Galilea. Ja, want ook vandaag herhaalt de Heer: “Gaat …”, en Hij voegt eraan toe: “Ik ben met u, alle dagen …”. Dat is wezenlijk! Alleen met Christus kunnen wij het Evangelie uitdragen. Zonder Hem kunnen wij niets – Hij heeft het ons zelf gezegd. 1 Met Hem, daarentegen, met Hem verenigd, kunnen wij zoveel doen.

Zelfs een jongere, een jongere, die in de ogen van de wereld slechts weinig of niet van tel is, is in Gods ogen een apostel van het Koninkrijk, hoop voor God! Aan alle jongeren zou ik met klem willen vragen … maar ik weet niet of er vandaag jongeren zijn op het Sint-Pietersplein? Er zijn er! Ik zou met klem aan u allen willen vragen: wil u hoop zijn voor God? Wil u hoop zijn? (De jongeren: ja!) Wil u hoop zijn voor de Kerk? (De jongeren: ja!) Een jong hart dat de liefde van Christus aanvaardt, wordt hoop voor de anderen, dat is een immense kracht! Maar u, jongens en meisjes, alle jongeren, u moet ons veranderen en uzelf tot hoop maken! Open de deuren voor een nieuwe wereld van hoop. Dat is uw taak. Wil u voor ons allen hoop zijn? (De jongeren: ja !) Denken we aan wat deze menigte jongeren betekent die de verrezen Christus in Rio de Janeiro ontmoet hebben en Zijn liefde in het leven van alle dag brengen, beleven en meedelen. Ze staan niet in de kranten, want zij plegen geen geweld, veroorzaken geen schandalen en staan dus niet in de schijnwerpers. Maar als zij met Jezus verenigd blijven, bouwen ze Zijn Rijk op, smeden zij broederlijkheid, mededeelzaamheid, werken van barmhartigheid, zijn zij een grote kracht om de wereld rechtvaardiger en mooier te maken, haar te veranderen! Ik zou nu aan de jongens en meisjes op dit plein willen vragen: heeft u de moed om deze uitdaging aan te gaan? (De jongeren: ja!) Heeft u er de moed toe of niet? Ik heb het niet goed gehoord … (De jongeren: ja!) Bezield zijn en deze kracht zijn van liefde en barmhartigheid die de moed heeft de wereld te willen veranderen? (De jongeren: ja!)

Dierbare vrienden, de ervaring van de WJD herinnert ons aan het grote nieuws van de geschiedenis, de Blijde Boodschap, zelfs wanneer zij niet in de kranten noch op tv verschijnt: wij worden door God bemind, die onze Vader is en Zijn Zoon Jezus heeft gezonden om dicht bij ieder van ons te zijn en ons te redden, ons te vergeven, want Hij vergeeft altijd. Hij vergeeft altijd omdat Hij goed en barmhartig is. Denk eraan: onthaal, feest en zending. Drie woorden: onthaal, feest en zending. Mogen deze woorden niet alleen een herinnering zijn aan wat in Rio gebeurd is, maar mogen zij de ziel van ons leven en onze gemeenschappen zijn.

 

Bron: rkdocumenten.nl

 

Mee earthquake’n?

G.O.L.F. is een fantastisch kamp voor tieners en jongeren!

Maar wat is een kamp zonder deelnemers?

Daarom nodigen we je graag uit om zelf een promopakket van 10 flyers te bestellen (gratis).
Dit kan je dan zelf opsturen of (uit)delen met je vriendjes en vriendinnentjes.

Wil je graag zo’n promotiepakket?
Vul dan snel jouw gegevens in:

[contact-form-7 404 "Not Found"]

En wie weet… Misschien hebben we wel een leuke verrassing klaar staan voor de persoon die een nieuwe deelnemer meebrengt. 😉

© 2019 Tienerweb

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑