Tienerweb

Een katholieke ontmoetingsplaats voor tieners en jongeren.

Tag: Feest

De kleine Juliana

Dit mooi verhaal zal via de figuur van de Heilige Juliana van Cornillon het hart van de jongsten verwarmen voor de realiteit van de werkelijke aanwezigheid van Christus in de geconsacreerde wijn en brood en het feest van Sacramentsdag.

Wie is de kleine Juliana?

Juliana van Cornillon is een grote Luikse Heilige. Ze werd geboren in 1192 in Retinne, in België. Als kind heeft zij een heel mooie vriendschap met Jezus beleefd. Eenmaal volwassen is ze religieuze en priorin van het klooster van Cornillon, in Luik. Ze is vooral bekend omdat ze het feest van Sacramentsdag heeft gepromoot en een van haar vrienden die Paus werd heeft dat feest voor de hele wereldkerk ingesteld. Een geïllustreerd boekje voor kinderen werd gepubliceerd, en vertelt heel het verhaal. Benedictus XVI heeft de geschiedenis van Juliana besproken op 17 november 2010 in een algemene audiëntie.

Wat is dat, sacramentsdag?

Het is een feest dat de aanwezigheid van Jezus in de wereld onder de vorm van zijn Lichaam en zijn Bloed viert, zijn werkelijke aanwezigheid in het Brood en de Wijn, in de Eucharistie. Het wordt ook het ‘Feest van het Heilig Sacrament’ genoemd. Het wordt gevierd op de donderdag of de zondag die volgt op het Feest van de Heilige Drievuldigheid, meestal in juni, als er maximaal licht is. Het is dankzij Juliana dat dit feest door de Paus werd ingesteld in 1264.

Uitstap in de geboortestreek van Juliana

Het parcours bevindt zich ongeveer 15 km ten noorden van Luik, in België, in de regio van de Basse-Meuse. De wandeling begint aan de ouderlijke hoeve van Juliana in Retinne waar de waterloop haar bron vindt tot aan de monding in de Maas in Hermalle-sous-Argenteau. Een familiale wandeling van 11 km, en weinig niveauverschillen, met de mogelijkheid om even halt te houden in Val Sainte Julienne (Saive) of langs de vijvers van de Julienne (Argenteau, verbruikzaal, vijvers en speeltuin).

Op het plan dat je kan downloaden,worden er heel wat activiteiten voorgesteld om je te amuseren, en om de kleine Juliana te leren kennen en ontdekken. Van Retinne tot Val Sainte Julienne,  zijn er 4 km gemarkeerde paden en dan volg je de GR5 gedurende 7 km vanaf de Val Sainte Julienne (Saive) tot aan de monding van de rivier ‘la Julienne’ in de Maas.

Feest heilige Don Bosco

Vandaag vieren we het feest van de heilige Giovanni (Don) Bosco, een Italiaanse priester die vooral bekend is van al het werk hij deed voor kansarme jongeren.

Tijdens zijn priesterschap leerde Don Bosco de trieste levensomstandigheden van de jongens kennen in de voorsteden van Turijn. Jonge mensen doolden door de straten, werkloos en verloren. Hij wilde een eind maken aan die sociale wantoestanden. Daarom begon hij ze uit te nodigen en zo groeide een centrum waar de jongens terecht konden.
Giovanni probeerde goede arbeidsovereenkomsten af te sluiten tussen werkgevers, de jongens en hemzelf. Hij bouwde huizen, waar arme jongens konden uitgroeien tot geschoolde werkkrachten, eerlijke mensen en goede Christenen.

Later stichtte hij ook de Salesianen en de Zusters van Don Bosco. Zo groeide het werk van Giovanni voor jongeren wereldwijd.

>>Bron: Wikipedia

Feest van de Heilige Lucas

Vandaag vieren we het feest van de heilige Lucas.

Lucas is de schrijver van het Evangelie volgens Lucas en van Handelingen.
Er is echter weinig bekend over hem.  Volgens de overlevering was hij afkomstig uit de Syrische stad Antiochië en waarschijnlijk van heidense afkomst (dus geen jood, maar een Griek). Ook wordt verondersteld dat hij een trouwe metgezel van Paulus was. Dat vermoeden wordt nog eens versterkt door het feit dat sommige stukken in de Handelingen, waarin Paulus een hoofdrol vertolkt, in de wij-vorm geschreven zijn, alsof Lukas er zelf bij was.

Omdat Lucas een arts was, wordt hij gezien als patroonheilige van artsen. Ook de schilders en beeldsnijders hebben hem als patroonheilige.
In de beeldende kunst wordt hij voorgesteld als een stier.

meer info: >> Heilige Lucas

Feest van Kruisverheffing

Vandaag vieren we het feest van Kruisverheffing.

Het Heilig Kruis werd – naar overgeleverde verhalen – gevonden door Sint-Helena, de moeder van Constantijn de Grote. Omstreeks 324 maakte zij een pelgrimstocht naar Jeruzalem en liet opgravingen doen, waarbij naast het kruis ook de grafkelder ontdekt zou zijn.

De oorsprong van het jaarlijks feest van de Kruisverheffing gaat terug tot de kerkwijding van de basiliek van het Heilig Graf in Jeruzalemop 13 september 335. Deze kerk werd gebouwd in opdracht van Helena, op de plaats waar  het lichaam van Christus tussen kruisdood en verrijzenis was te rusten gelegd; meer bepaald op de plaats van de gevonden grafkelder, achter Golgotha. Tijdens het jaarlijkse kerkwijdingsfeest werd het kruis aan het volk getoond.

Het kruis werd door Helena gedeeld; een deel bleef in Jeruzalem en twee andere delen schonk zij aan Constantinopel en Rome. Vooral vanaf de kruistochten ontstond een onstuitbare verspreiding van kruis-relieken en aansluitend werd het feest van de Kruisverheffing gevierd op de plaatsen waar de relieken terecht kwamen.

bron: wikipedia

Heilige Jakobus, Apostel

Vandaag vieren we het feest van de heilige apostel Jakobus.

De heilige Jakobus was de zoon van Zebedeüs en een broer van de heilige Johannes.
Hij was één van de drie leerlingen die aanwezig waren bij de Gedaanteverandering van de Heer. Ook was hij aanwezig bij Jezus’ doodsstrijd en bij andere voorname gebeurtenissen uit het leven van Jezus.
Hij is de eerste apostel die gestorven is aan de marteldood omwille van zijn verkondiging van het Christendom.

 

Feest van Johannes de Doper

Johannes de Doper, zoon van Zacharias en Elisabeth, was ten tijde van Jezus een boeteprediker in de woestijn van Juda. Hij doopte mensen met water om hen van zonden te reinigen. Hij was de eerste mens die Jezus aanwees als de Messias, de langverwachte redder van het volk van Israël. Daarom wordt hij de Voorloper van Christus genoemd. Johannes werd onthoofd op last van koning Herodes die hij van overspel had beschuldigd. Hij is een van de grootste heiligen van de katholieke Kerk.

Vlak voor de communie herhaalt de priester de woorden van Johannes de Doper:
       “Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld”
Deze mooie woorden nodigen ons uit om écht naar Jezus te kijken als onze verlosser en redder.

>> meer info + bron

Feest van het Heilig Hart

Vandaag vieren we het feest van het Heilig Hart van Jezus. Misschien zag je ooit wel eens bij je (over)grootouders zo’n “ouderwets” Heilig-Hartbeeld met enkel Jezus’ hoofd en borst staan, waarbij Jezus met zijn vinger naar Zijn Hart wijst.  Door het menselijk hart van Jezus gedenkt men heel speciaal de oneindige liefde van Christus voor iedere mens.

Het feest zelf ontstond nadat de Heer aan de heilige Margaretha-Maria Alacoque in Paray-le-Monial (Frankrijk, 17e eeuw) verschenen was. Hij toonde haar zijn grote, grote liefde, maar ook hoe Hij zelf, Jezus, ernaar snakt dat wij Zijn liefde beantwoorden en dat wij Hem òòk liefhebben. Bovendien vroeg Hij dat er eerherstel gebracht zou worden voor de zonden van iedere mens afzonderlijk en dat we veel te communie zouden gaan. Het is Jezus zelf die Margaretha-Maria Alacoque vroeg dat de Kerk een apart feest zou instellen op de eerste vrijdag na het octaaf van Sacramentsdag (= in de week na Sacramentsdag, ongeveer 9 dagen later). In 1986 werd het voor het eerst gevierd; paus Pius IX verbreidde het over heel de Kerk.
Daarmee is de maand juni op bijzondere wijze toegewijd aan de verering van het goddelijk Hart. Nadat Jezus gestorven was, “doorstak één van de soldaten zijn zijde met een lans; terstond kwam er bloed en water uit”. Datzelfde zien we later terug op de ikoon “Jezus, ik vertrouw op U”, die op aanwijzingen van de heilige zuster Faustina gemaakt werd. Deze open wonde herinnert ons vandaag aan de oneindige liefde die Jezus voor ons koestert, want Hij gaf voor ons vrijwillig zelfs de laatste druppel van zijn kostbaar bloed.  En na Jezus’ hemelvaart blijft Hij ons oproepen om altijd zeer dicht bij zijn liefdevol Hart te leven. Als we constateren dat we zwak zijn en niet altijd even trouw, dan mogen we naar zijn Hart gaan, en daar zullen we vrede vinden.
Dat ons hart op het hart van Jezus mag gelijken!
Hart van de Heer vol liefd’ en kracht,
vervul ons met uw Heil’ge Geest,
opdat ons hart van liefde brandt
en steeds meer op het Uwe lijkt.

© 2019 Tienerweb

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑