Tienerweb

Een katholieke ontmoetingsplaats voor tieners en jongeren.

Pagina 3 van 9

Het verhaal van Pater Damiaan

Vandaag vieren we het feest van de Heilige Pater Damiaan.

Hier vind je een film over het leven van Damiaan: Het verhaal van Pater Damiaan
Vorig jaar schreven we al een uitgebreider artikel over hem: Het wonder van Damiaan

 

Walk by Faith: inschrijven!

Wat?

Walk by Faith is een jeugdkamp voor christelijke tieners en jongeren, of tieners en jongeren die geïnteresseerd zijn in het Christelijk geloof en wordt georganiseerd door GMK Jeugd – de jongeren van de Maria-Kefasgemeenschap, vzw.

Het is een kamp waar je samen met andere christelijke jongeren kan genieten van spel, muziek, lofprijzing, vriendschap, gebed, ontmoetingen, lekker eten… Maar vooral ook van een pracht ontmoeting met God!

Lees meer…

Voor wie?

Voor christelijke tieners en jongeren tussen 12 en 18 jaar.

Wanneer?

21 – 24 augustus 2014.
De ideale activiteit om jouw vakantie mee af te sluiten. 😉

Waar?

Diksmuide (West-Vlaanderen)

Inschrijven:

[gravityform id=”4″ name=”Inschrijvingsformulier Walk by Faith 2014″ title=”false” description=”false”]

Heilige apostelen Filippus en Jakobus

Filippus was, net als Petrus en Andreas, afkomstig uit Betsaida. Hij was aanvankelijk een leerling van Johannes de Doper, maar volgde daarna Jezus, die hem riep om deel uit te maken van de twaalf apostelen. Hij was de apostel die aan Natanaël (Bartolomeus) aankondigde dat hij de Messias had ontmoet. Door de heilige Johannes weten wij dat Filippus aanwezig was op de bruiloft van Kana, waar Jezus zijn eerste wonder verrichtte. Uit het verhaal van de broodvermenigvuldiging kan men afleiden, dat Filippus degene was die met de voedselvoorziening was belast: hij rekent aanstonds uit hoeveel geld nodig is – ongeveer 200 denariën – om de honger van de daar verzamelde menigte te stillen. Hij bemiddelt samen met Andreas voor de Griekse pelgrims, vrome heidenen die Jezus verlangden te zien. Het is eveneens Filippus die in de zaal van het Laatste Avondmaal de Heer vraagt hem de Vader te tonen (evangelie van vandaag: Joh. 14,6-14; en Jezus antwoordt: “Wie Mij ziet, ziet de Vader.” Dus laten we ons inspannen om Jezus steeds beter en beter te leren kennen!).
Door de traditie wordt Filippus beschouwd als de evangelisator van Frygië (Klein-Azië), waar hij als martelaar de kruisdood stierf.

Jakobus, een familielid van Jezus, wordt ‘de mindere’ genoemd, om hem te onderscheiden van de broer van Johannes. Hij was de eerste bisschop van Jeruzalem en ontplooide een sterke evangelisatie-activiteit onder de Joden van die stad.
De traditie beeldt hem af als een streng man, veeleisend voor zichzelf maar vol van goedheid jegens de anderen.
Hij was een zuil van de jonge Kerk, samen met Petrus en Johannes. Hij stierf als martelaar in Jeruzalem rond het jaar 62.
Hij is de schrijver van één van de katholieke brieven in het Nieuwe Testament: “De Brief van Jakobus” (na de Brief van Paulus aan de Hebreeën).

De apostel Filippus ligt sinds 570 begraven te Rome in de basiliek van de Twaalf Apostelen. Omdat zijn relieken werden gevoegd bij die van Jakobus de Mindere, hebben zij samen hun feestdag sinds het Tweede Vaticaans Concilie op 3 mei.

Pasen: De kern van ons geloof

We vierden onlangs Pasen. Maar weten jullie ook dat dàt juist de kern van ons christelijk geloof is? Als we ons geloof in een paar woorden zouden moeten samenvatten, dan is het dit: Jezus heeft voor ons geleden, Hij is voor ons gestorven en Hij is op de derde dag verrezen. Hij is onze Redder en Verlosser, Hij is onze Heer!

Op Goede Vrijdag herdachten we het lijden en sterven van Jezus. Hij heeft zomaar voor ons al onze zonden op zich genomen – want wat had Hij is godsnaam verkeerd gedaan? -, heeft er veel voor afgezien en is er zelfs aan gestorven. Maar Hij deed dat uit liefde voor ons: Hij wilde voor ons de weg naar de Vader in de hemel weer vrij maken. Hij heeft ons werkelijk verlost, gered uit onze zonden!

Met Pasen is Jezus dan verrezen. Hij is opgestaan uit de dood en Hij verscheen aan zijn leerlingen, nu eens hier, dan eens daar. Elke keer toonde Hij hun zijn wonden, om te tonen dat Hij het écht was, dezelfde die zo geleden had. Maar Hij at ook met hen (vb. in de bovenzaal met de apostelen, of later op het strand, toen de apostelen weer eens niks gevangen hadden op het meer), Hij trok met hen mee (vb. de Emmaüsgangers). Enzovoort. Vele verhalen staan zo opgetekend in de bijbel: dan hier, dan daar verscheen de verrezen Jezus. We mogen Hem echt onze Heer (onze Meester) noemen! Hij geeft ons het échte leven en ook het eeuwige leven.

40 dagen lang zal Jezus zo na zijn verrijzenis bij zijn leerlingen blijven, voordat Hij weer opstijgt naar zijn Vader in de hemel. Onze paastijd duurt zelfs 50 dagen, tot de dag van Pinksteren toe, de dag waarop de apostelen de H. Geest ontvingen.

Hoogfeest Maria-Boodschap

Het hoogfeest van Maria-Boodschap, ook wel de Aankondiging van de Heer genoemd. We vieren dit feest op 25 maart, dus exact 9 maanden voor Kerstmis.

Aankondiging van de geboorte van Jezus
In de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden naar een stad in Galilea, met de naam Nazaret, naar een maagd die verloofd was met een man genaamd Jozef, die uit het huis van David stamde; haar naam was Maria. De engel trad bij haar binnen en zei: ‘Verheug u, begenadigde, de Heer is met u.’ Zij raakte geheel in verwarring door wat hij zei en vroeg zich af wat deze begroeting te betekenen had. Maar de engel zei: ‘Schrik niet, Maria, u hebt genade gevonden bij God. U zult zwanger worden en een zoon baren, die u de naam Jezus moet geven. Hij zal een groot man zijn, en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd. God, de Heer, zal Hem de troon van zijn vader David geven. Hij zal eeuwig koning zijn over het huis van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’ ‘Maar hoe moet dat dan?’ zei Maria tegen de engel. ‘Ik heb geen omgang met een man.’ De engel antwoordde haar: ‘Heilige Geest zal op u komen en kracht van de Allerhoogste zal u overdekken. Daarom zal het kind heilig genoemd worden, Zoon van God. Bovendien, ook Elisabet, uw verwante, is op haar oude dag zwanger van een zoon; zij werd onvruchtbaar genoemd, maar zij is al in haar zesde maand.  Want voor God is niets onmogelijk.’ Toen zei Maria: ‘Ik ben de dienares van de Heer; laat met mij gebeuren wat u gezegd hebt.’ Toen ging de engel van haar weg.

>>Lucas 1, 26-35

Heilige Maria,
wij eren u voor de manier waarop
u uw plannen opgegeven hebt en
uzelf volledig onderworpen hebt aan God.
Leer ons hetzelfde te doen.

Hoogfeest Jozef van Nazareth

Jozef van Nazareth, we kennen hem allemaal als de voedstervader van Jezus. Vandaag vieren we zijn feest: “Jozef als bruidegom van de Heilige Maagd Maria”.

Hij is de beschermheilige van timmerlieden en arbeiders in het algemeen maar ook onder andere de patroonheilige van België en het gezin.

Heer, geef me het nederige,
rechtvaardige hart van St. Jozef.
Help me de mensen die U aan mij
hebt toevertrouwd lief te hebben en
te waarderen en verstandig te leiden op uw pad.

 

Het liefdesverhaal van Nick Vujivic

Nick Vujivic werd geboren zonder armen en benen. Op 10-jarige leeftijd deed hij een zelfmoordpoging. Die mislukte. Waarna God op bijzondere wijze ingreep in zijn leven. Vastberaden om niet op te geven, groeide hij uit tot een inspiratiebron voor velen. Waarbij hij zijn handicap gebruikt om God groot te maken. Onlangs trouwde hij met de liefde van zijn leven: Kanae Miyahara. Bekijk hier een interview met hen beiden over hun ongelofelijke liefdesverhaal.

Bron: EO – Beam

Jongerenweekend 16+’ers!

UPDATE: Het weekend werd afgelast. Schrijf je zeker in op onze nieuwsbrief voor updates en om op de hoogte te blijven van onze laatste activiteit(en)!

Schrijf het allemaal maar alvast in jullie agenda: jongerenweekend 7-9 maart 2014!

Ben jij al ouder dan 16?
Of word je dit schooljaar 16 jaar (4e middelbaar)?
Dan hebben we een nieuwe fantastische activiteit voor je klaar! We willen samen met jouw, een gans weekend op weg gaan rond hoe we een goeie katholiek kunnen zijn in deze huidige maatschappij. Dit door enkele interessante inspirerende getuigenissen, ons laten onderdompelen (in het zeewater (grapje ;-)), inspirerende teachings en leuke doe-opdrachten!

Kortweg een niet te missen weekend!

VOOR WIE?

16+

WAAR?

JVC Oesterput in Oostende
(maar we spreken af aan het NMBS station in Oostende.)

Kostprijs?
30 euro
(excl. kosten heen- en terugrit)

WANNEER?
vrijdagavond 7 maart t.e.m. zondag 9 maart

PS: je hoeft geen medewerker te zijn/geweest te zijn om mee te gaan natuurlijk! 16+ is genoeg 😉

 

Feestdag van Cyrillus en Methodius

Vandaag is het het feest van Cyrillus en Methodius. Ze waren broers en kwamen uit Thessalonica.
In hun tijd was het zo dat wie christen wou worden de Latijnse taal moest beheersen. Cyrillus en Methodius waren de eersten die de Slavische taal gebruikten in hun prediking en onderricht. Ze maakten vertalingen van de liturgie en bijbelteksten.

Bij paus Hadrianus II kregen ze het voor mekaar om het Latijn in de diensten te vervangen door de Slavische taal en werden ze ook tot bisschop gewijd. Cyrillus stierf in Rome tijdens datzelfde bezoek.

Methodius ging terug naar zijn Slavisch volk om het christelijk geloof verder te verbreiden. Hij werd tegengewerkt door zijn collega-bisschoppen uit zijn omgeving. Uiteindelijk werd hij verbannen naar een Duits stadje (Ellwangen). Daar werkte hij nog verder aan de vertaling van de bijbel en de liturgie. Methodius heeft naar het schijnt de Slavische koning samen met zijn hofhouding tot het christelijk geloof gebracht.

Paus Johannes-Paulus II riep Cyrillus en Methodius uit tot medepatronen van Europa. Daarvoor waren ze al patronen van alle Slavische landen en volken. Ook bij onweer wordt hun voorspraak ingeroepen.

Cyrillus wordt afgebeeld als bisschop met bekeerden rondom zich. Soms reikt een Engel hem ook de 2 stenen tafelen aan uit de hemel om ze over te schrijven.
Methodius wordt meestal afgebeeld met een afbeelding van het Laatste Oordeel. Hij gebruikte die naar het schijnt graag in zijn prediking.

Feest heilige Don Bosco

Vandaag vieren we het feest van de heilige Giovanni (Don) Bosco, een Italiaanse priester die vooral bekend is van al het werk hij deed voor kansarme jongeren.

Tijdens zijn priesterschap leerde Don Bosco de trieste levensomstandigheden van de jongens kennen in de voorsteden van Turijn. Jonge mensen doolden door de straten, werkloos en verloren. Hij wilde een eind maken aan die sociale wantoestanden. Daarom begon hij ze uit te nodigen en zo groeide een centrum waar de jongens terecht konden.
Giovanni probeerde goede arbeidsovereenkomsten af te sluiten tussen werkgevers, de jongens en hemzelf. Hij bouwde huizen, waar arme jongens konden uitgroeien tot geschoolde werkkrachten, eerlijke mensen en goede Christenen.

Later stichtte hij ook de Salesianen en de Zusters van Don Bosco. Zo groeide het werk van Giovanni voor jongeren wereldwijd.

>>Bron: Wikipedia

« Oudere berichten Nieuwere berichten »

© 2017 Tienerweb

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑