Tienerweb

Een katholieke ontmoetingsplaats voor tieners en jongeren.

Categorie: Actualiteit

GMK Jeugddag 2014

De dag gaat helaas niet door ivm te weinig inschrijvingen…

We organiseren een super leuke GMK Jeugddag op 25 oktober 2014!!

Of je nu naar Walk by Faith of naar Op&Top kwam, of je ons nu kent of niet: het maakt niet uit!
Je bent van harte welkom! (12-18 jaar)

 

GELIEVE ZWEMGERIEF MEE TE BRENGEN!! (géén zwemshorts onder de knieën!)

Er wordt een kleine vergoeding gevraagd van €10 ivm de activiteiten die we die dag zullen houden.De dag gaat door in Gent. We spreken af om 10u aan het station Gent-Dampoort. We eindigen om 17u aan hetzelfde station.
 

Om de organisatie vlot te laten verlopen vragen we jullie om je hieronder in te schrijven.

 
 
 

Paus Franciscus als barmhartige Vader

Anna Romano was op vakantie toen haar gsm afging en een onbekend telefoonnummer op haar schermpje verscheen. Tot haar grote verbazing hing Paus Franciscus aan de andere kant van de lijn.

De 35-jarige winkelbediende uit Firenze had de kerkvorst eerder deze zomer een emotionele brief geschreven om de beroerde situatie te beschrijven waarin ze was verzeild. De dame bleek zwanger van een man die voor haar had verborgen gehouden dat hij getrouwd was en al een kind had. Hij drong aan op een abortus.

“Ik heb nooit geluk gekend in de liefde”, schreef ze. “Ik trouwde jong maar dat huwelijk hield niet stand. Na enkele korte relaties dacht ik dat ik de man van mijn leven was tegengekomen. In juni vertelde ik hem dat ik zwanger was van zijn kind. Toen bekende hij dat hij al een echtgenote had en dat abortus voor hem de enige optie was.”

Bedrogen

Anna voegde eraan toe dat ze radeloos was. “Ik wilde geen abortus en had mijn vriend de deur gewezen”. Ze liet de paus weten dat ze zich tot niemand anders kon richten nadat ze was bedrogen en verraden.

De Italiaanse deed de brief op de post en verwachtte eigenlijk helemaal geen antwoord tot de kerkvader het bewuste telefoontje pleegde. “Ik zag dat het een Romeins telefoonnummer was en herkende zijn stem”, vertelde Romano. De paus zei dat hij haar persoonlijk wilde spreken om te verzekeren dat er wel degelijk iemand was die met haar inzat.

Spirituele vader

“Hij vertelde me dat ik sterk en moedig was. Ik gaf te kennen dat ik de baby wilde laten dopen maar dat dat wellicht niet kon omdat ik in het verleden gescheiden was. Franciscus verzekerde me dat hij de spirituele vader van het kind ging zijn en dat hij het persoonlijk wenste te dopen.”

“We spraken slechts enkele minuten met elkaar maar het vervulde mijn hart met vreugde”, aldus de vrouw. “Dat telefoontje heeft mijn leven veranderd. Ik ken het geslacht van de baby nog niet maar als het een jongen is, noem ik hem Francis.”

Sinds zijn verkiezing in maart heeft de 76-jarige paus al wel vaker naar de telefoon gegrepen om mensen op te bellen die hem geschreven hebben. Ook Anna Romano kreeg dus dat genoegen. Mooi!

 

Bron: hln.be

Jongeren zijn hoop voor de wereld!

Van de audiëntie van Paus Franciscus op woensdag 4 september:

Dierbare broeders en zusters, goeie dag!

Wij nemen de catechese terug op na de vakantie in augustus, maar vandaag zou ik over mijn reis in Brazilië willen spreken, ter gelegenheid van de Wereldjongerendagen. Meer dan een maand is voorbij, maar ik meen dat het belangrijk is op deze gebeurtenis terug te komen en het verloop van de tijd laat toe er de betekenis beter van te vatten.

Vooreerst wil ik de Heer danken, want Hij is degene die alles door Zijn Voorzienigheid geleid heeft. Voor mij, die uit Amerika kom, was het een mooi geschenk! Ik ben er Onze-Lieve-Vrouw van Aparecida dankbaar voor, die heel die reis begeleid heeft: ik ben op bedevaart geweest naar het grote nationale heiligdom van Brazilië, en Haar vereerd beeld was op het toneel van de Wereldjongerendagen altijd aanwezig. Daar was ik heel gelukkig om, want Onze-Lieve-Vrouw van Aparecida is heel belangrijk voor de geschiedenis van de Kerk in Brazilië, maar ook voor heel Latijns Amerika; in Aparecida hebben de bisschoppen van Latijns Amerika en de Caraïben een Algemene Vergadering gehouden met Paus Benedictus: een heel betekenisvolle stap op de pastorale weg van dit werelddeel waar het grootste gedeelte van de katholieke Kerk leeft.

Al deed ik het reeds, toch wil opnieuw mijn dank betuigen aan alle burgerlijke en kerkelijke autoriteiten, aan de vrijwilligers, veiligheidsdiensten, parochiegemeenschappen van Rio de Janeiro en andere steden van Brazilië, waar de pelgrims heel broederlijk onthaald werden. Inderdaad, het onthaal door de Braziliaanse families en parochies was één van de mooiste kenmerken van deze WJD. Goede mensen, die Brazilianen. Goede mensen! Ze hebben echt een groot hart. Een pelgrimstocht gaat altijd gepaard met onaangename dingen, doch het onthaal helpt ze te overstijgen en zelfs om te vormen in gelegenheden tot kennismaking en vriendschap. Er ontstaan banden die blijven duren, vooral in het gebed. Zo groeit de Kerk in de wereld, als een netwerk van ware vriendschappen in de Heer, een netwerk dat u bevrijdt als het u in zich opneemt. Dus, onthaal: dat is het eerste woord dat uit de reiservaring van Brazilië naar voor komt. Onthaal!

Een ander woord dat hierbij hoort, zou “feest” kunnen zijn. De WJD zijn altijd een feest want als een stad zich vult met jonge mensen die door de straten stappen met vlaggen uit de hele wereld, elkaar groeten en omhelzen, is dat een waar feest. Het is een teken voor iedereen, niet alleen voor gelovigen. En dan is er het grootste feest, namelijk het feest van het geloof, wanneer men samen de Heer looft, zingt, het woord Gods beluistert, in stilte aanbidt: dat alles is het hoogtepunt van de WJD, dat is het echte doel van deze grote pelgrimstocht, en het wordt op een bijzondere manier gevierd tijdens de grote wake op zaterdagavond en tijdens de slotmis. Dat is het grote feest, het feest van geloof en broederlijkheid die in deze wereld begint en geen einde zal kennen. Doch dat is alleen mogelijk met de Heer! Zonder Gods liefde is er voor de mens geen echt feest!

Onthaal, feest. Maar men mag een derde element niet vergeten: zending. Deze WJD waren door een missionair thema gekenmerkt : « Gaat en maakt alle volken tot Mijn leerlingen ». Wij hebben Jezus’ woord gehoord: dat is de zending die Hij aan iedereen geeft! Het is de opdracht van de verrezen Christus aan Zijn leerlingen: “Gaat”, treedt uit uzelf, uit iedere beslotenheid om iedereen het licht en de liefde van het Evangelie te brengen, tot aan de uiterste grensgebieden van het leven! En het is juist die opdracht van Jezus die ik de jongeren heb toevertrouwd die het strand van Copacabana zo vulden dat het niet meer te zien was. Een symbolische plaats, de oceaankust, die deed denken aan de oever van het meer van Galilea. Ja, want ook vandaag herhaalt de Heer: “Gaat …”, en Hij voegt eraan toe: “Ik ben met u, alle dagen …”. Dat is wezenlijk! Alleen met Christus kunnen wij het Evangelie uitdragen. Zonder Hem kunnen wij niets – Hij heeft het ons zelf gezegd. 1 Met Hem, daarentegen, met Hem verenigd, kunnen wij zoveel doen.

Zelfs een jongere, een jongere, die in de ogen van de wereld slechts weinig of niet van tel is, is in Gods ogen een apostel van het Koninkrijk, hoop voor God! Aan alle jongeren zou ik met klem willen vragen … maar ik weet niet of er vandaag jongeren zijn op het Sint-Pietersplein? Er zijn er! Ik zou met klem aan u allen willen vragen: wil u hoop zijn voor God? Wil u hoop zijn? (De jongeren: ja!) Wil u hoop zijn voor de Kerk? (De jongeren: ja!) Een jong hart dat de liefde van Christus aanvaardt, wordt hoop voor de anderen, dat is een immense kracht! Maar u, jongens en meisjes, alle jongeren, u moet ons veranderen en uzelf tot hoop maken! Open de deuren voor een nieuwe wereld van hoop. Dat is uw taak. Wil u voor ons allen hoop zijn? (De jongeren: ja !) Denken we aan wat deze menigte jongeren betekent die de verrezen Christus in Rio de Janeiro ontmoet hebben en Zijn liefde in het leven van alle dag brengen, beleven en meedelen. Ze staan niet in de kranten, want zij plegen geen geweld, veroorzaken geen schandalen en staan dus niet in de schijnwerpers. Maar als zij met Jezus verenigd blijven, bouwen ze Zijn Rijk op, smeden zij broederlijkheid, mededeelzaamheid, werken van barmhartigheid, zijn zij een grote kracht om de wereld rechtvaardiger en mooier te maken, haar te veranderen! Ik zou nu aan de jongens en meisjes op dit plein willen vragen: heeft u de moed om deze uitdaging aan te gaan? (De jongeren: ja!) Heeft u er de moed toe of niet? Ik heb het niet goed gehoord … (De jongeren: ja!) Bezield zijn en deze kracht zijn van liefde en barmhartigheid die de moed heeft de wereld te willen veranderen? (De jongeren: ja!)

Dierbare vrienden, de ervaring van de WJD herinnert ons aan het grote nieuws van de geschiedenis, de Blijde Boodschap, zelfs wanneer zij niet in de kranten noch op tv verschijnt: wij worden door God bemind, die onze Vader is en Zijn Zoon Jezus heeft gezonden om dicht bij ieder van ons te zijn en ons te redden, ons te vergeven, want Hij vergeeft altijd. Hij vergeeft altijd omdat Hij goed en barmhartig is. Denk eraan: onthaal, feest en zending. Drie woorden: onthaal, feest en zending. Mogen deze woorden niet alleen een herinnering zijn aan wat in Rio gebeurd is, maar mogen zij de ziel van ons leven en onze gemeenschappen zijn.

 

Bron: rkdocumenten.nl

 

Gebedswake voor de vrede

Filmpje van op YouTube die ’s avond live werd uitgezonden van de gebedswake met onze Paus Franciscus op het Sint-Pietersplein in Rome.

De vredesoproep van Paus Franciscus aan iedereen (zondag 1 september):

Geliefde broers en zussen, goede dag!

Vandaag wil ik de tolk zijn van de kreet die met groeiende angst opstijgt op alle plaatsen van de aarde, bij elk volk, uit het hart van elkeen, vanuit de hele grote familie van de mensheid: de kreet om vrede! Deze schreeuw zegt met kracht: we willen een vredevolle wereld; we willen mannen en vrouwen van vrede zijn, we willen dat in onze samenleving, verscheurd door verdeeldheid en conflicten, de vrede zou uitbreken. Nooit meer oorlog! Nooit meer oorlog! De vrede is een te kostbaar geschenk dat moet bevorderd en beschermd worden.

Ik beleef met scherpe pijn en bezorgdheid de vele conflictsituaties op onze aarde. In deze dagen wordt mijn hart diep gekwetst door wat in Syrië gebeurt. De dramatische ontwikkelingen die staan te gebeuren vervullen mij met angst.
Bij deze zend ik een sterke oproep voor de vrede; een oproep die uit het diepste van mezelf komt. Het gebruik van wapens veroorzaakt zoveel lijden, zoveel verwoesting, zoveel leed in dat gefolterde land, in het bijzonder bij de weerloze burgerbevolking! Laat ons denken aan de vele kinderen die nooit het licht van de toekomst zullen zien. Met klem veroordeel ik het gebruik van chemische wapens. Ik draag nog altijd de vreselijke beelden van de voorbije dagen in mijn geest en in mijn hart. Over onze daden vellen God en de geschiedenis een oordeel waaraan men niet kan ontkomen. Nooit leidt het gebruik van geweld tot vrede. Oorlog brengt oorlog; geweld roept geweld op!
Aan alle partijen in het conflict vraag ik met al mijn kracht dat ze naar de stem van hun geweten luisteren, zich niet opsluiten in hun eigen belangen, maar de tegenstrever zien als een broer. Dat ze met moed en vastberadenheid de weg van de ontmoeting en de onderhandeling zouden gaan en zo de blinde tegenstelling zouden overstijgen. Met evenveel kracht spoor ik de internationale gemeenschap aan, zonder dralen, in dat land duidelijke initiatieven te nemen gebaseerd op dialoog en onderhandelingen voor het welzijn van heel de Syrische bevolking.
Men mag geen enkele inspanning nalaten om hulp te bieden aan wie door dit vreselijke conflict getroffen is, in het bijzonder aan de ontheemden in het land zelf en aan de talloze vluchtelingen in de buurlanden. De humanitaire hulpverleners die zich inzetten om het lijden van de bevolking te verlichten, moet de mogelijkheid geboden worden de noodzakelijke hulp te bieden.

Wat kunnen wij doen voor de vrede in de wereld? Paus Johannes zei het al: allemaal hebben we de taak het samenleven in rechtvaardigheid en in liefde op te bouwen.

Moge een keten van inzet voor de vrede alle mannen en vrouwen van goede wil verbinden! Ik richt hierbij een dringende uitnodiging aan de hele Katholieke Kerk en ik verruim die uitnodiging tot alle Christenen van de andere belijdenissen, tot de mannen en vrouwen van andere godsdiensten, en ook tot die broers en zussen die niet geloven: vrede is een goed dat elke grens overstijgt want het is een goed voor heel de mensheid.
Met stemverheffing herhaal ik: het samenleven in volkeren en tussen volkeren wordt niet opgebouwd door de cultuur van confrontatie, de cultuur van het conflict. Integendeel. De enige weg naar vrede is de cultuur van de ontmoeting, de cultuur van de dialoog.
Dat de schreeuw om vrede luid weerklinke zodat het hart van allen geraakt wordt en allen de wapens neerleggen en zich laten leiden door het onstuitbare verlangen naar vrede.

Daarom, broers en zussen, heb ik besloten in heel de Kerk op 7 september, vooravond van het feest van de geboorte van Maria, Koningin van de vrede, een dag van vasten en gebed af te kondigen voor de vrede in Syrië, in het Midden- Oosten en in heel de wereld. Ik nodig ook de niet-katholieke christelijke broeders, de gelovigen van andere Godsdiensten en alle mannen en vrouwen van goede wil uit bij dit initiatief aan te sluiten op een wijze die zij goed achtenOp 7 september zullen we van 19 tot 24 u. op het Sint- Pietersplein, hier, samenkomen en door gebed en in een geest van boetvaardigheid van God deze genade afsmeken voor de geliefde Syrische natie, voor alle situaties van oorlog en geweld in de wereld. De mensheid heeft er nood aan dit soort gebaren voor de vrede te zien en woorden van hoop te horen! Ik vraag alle particuliere Kerken dat zij, naast het beleven van deze vastendag, voor deze intentie een liturgisch initiatief willen nemen.

Aan Maria vragen we dat zij ons zou bijstaan om geweld, conflict en oorlog te beantwoorden met de kracht van de dialoog, van de verzoening en van de liefde. Zij is moeder: dat zij ons helpt de vrede te vinden; allen zijn we haar kinderen. Help ons, Maria, om dit moeilijke ogenblik door te komen en om ons elke dag opnieuw en in elke omgeving voor een echte cultuur van ontmoeting en vrede in te zetten.

 

Wees moedig!

Tijdens zijn homilie op het Sint-Pietersplein riep paus Franciscus ons op om moedig te zijn, om niet als een kuddebeest de rest van de mensen te volgen, maar om op te komen voor de zwakkeren. In dit fragmentje kan je bekijken hoe paus Franciscus ons terecht wijst, ons oproept om moedig te zijn.

(Het videofragment is Engelstalig. Wie het niet begrijpt kan met ons contact opnemen voor de vertaling.)

Op zondag 12 mei 2013 was het World Communications Day, en voor deze gelegenheid had Paus emeritus Benedictus XVI een boodschap geschreven over nieuwe evangelisatievormen en sociale netwerken. Laat ons dus bidden voor alle mensen die mee evangeliseren volgens dergelijke sociale netwerken. Bekijk de video (Engels gesproken) voor meer.

XT3

Wie nog wat tijd over heeft en graag er nog een profiel bij heeft op een ander sociaal netwerk moet zeker ook eens een kijkje nemen op XT3. XT3 betekent ‘Christus in het 3e Millenium‘.
Dit is een interactief sociaal media platform waar je allerlei videos, podcasts, artikels… op terug vindt. Het is een award-winning katholiek online netwerk.
XT3 wil iedereen op de hoogte houden over het laatste nieuws en belangrijke evenementen (vb. WJD) in de katholieke kerk.

GodTube

GodTube is een online videowebsite zoals YouTube, maar dan enkel bedoelt voor filmpjes met een Christelijke boodschap. Dit gaat van trailers van Christelijk geïnspireerde films, tot clips van liedjes , opgenomen getuigenissen, onderrichten… Een website die zeker de moeite waard is om af en toe eens te bezoeken.

ICE-Net

ICE-Net betekent International Catholic Evangelisation Network. Dit is een website van een groep jongeren en jongvolwassenen uit Europa en de rest van de wereld en zich bezig houden met internetevangelisatie. Bijna wekelijks hebben ze een online bijeenkomst waarin er tijd is om hun ervaringen van de afgelopen week te delen, tijd voor input door ervaren mensen over (internet)evangelisatie, maar ook tijd voor missie op facebook, Google+, chatforums…

Zijn er zelf nog websites die je kent?
Of heb je zelf een ervaring of getuigenis die je wil delen met ons over ‘evangeliseren’ op het Internet en sociale netwerken?
Onderaan dit bericht is er ruimte waarop je (al dan niet anoniem) kan reageren.

Paus Franciscus aan de jongeren

Paus Franciscus diende op zondag 28 april het Vormsel toe aan 44 gedoopten.

Ongeveer 70.000 jongeren zijn reeds ingeschreven, die in de loop van dit jaar – vergezeld van hun catechisten – gevormd worden; een cijfer dat “het enthousiasme” voor het initiatief aantoont. Het Sacrament van het Vormsel in het Jaar van het Geloof drukt “de volledige en vrije instemming uit met het geloof van het doopsel”. De 44 personen die van overal in de wereld komen, vertegenwoordigden symbolisch “de hele Kerk in de vijf werelddelen”. Zij zijn 11 tot 55 jaar oud en werden door hun bisschoppen gekozen. Zij toonden “het gelaat van de Kerk” die aanwezig is daar “waar de mens leeft en lijdt, om aan iedereen hoop te geven”. Er was ook een gehandicapte persoon bij zijn, om te vertegenwoordigen wie “bevoorrecht zijn in de ogen van de Kerk”, degenen “die al haar aandacht verdienen”.

Tijdens de homilie van de mis had paus Franciscus een belangrijke boodschap en bemoediging voor alle jongeren:

Zo kom ik tot het laatste punt. Het is een uitnodiging tot u, vormelingen en tot u allen: blijf stevig op de weg van het geloof, met vaste hoop op de Heer. Daar ligt het geheim van onze weg! Hij geeft ons de moed om tegen de stroom in te gaan. Jongeren, luister goed: tegen de stroom ingaan; dat doet goed aan het hart, maar er is moed nodig om tegen de stroom in te gaan en Hij geeft ons die moed! Er zijn geen moeilijkheden, beproevingen, onbegrip die ons moeten afschrikken als wij met God verenigd blijven zoals ranken aan de wijnstok, als wij de vriendschap met Hem niet verliezen, als wij in ons leven altijd meer plaats voor Hem maken. Ook en vooral als wij ons arm voelen, zwak of zondig, want God geeft kracht aan onze zwakheid, rijkdom aan onze armoede, bekering en vergeving aan onze zonde. Hij is zo barmhartig de Heer: als wij naar Hem gaan, vergeeft Hij ons altijd. Laat ons vertrouwen hebben in Gods werking! Met Hem kunnen wij grote dingen doen; Hij zal ons de vreugde laten voelen Zijn leerlingen, Zijn getuigen te zijn. Mik op grote idealen, op grote dingen. Wij christenen, wij worden door de Heer niet gekozen voor kleinigheden; mik altijd hoger, op de grote dingen. Jongeren, zet uw leven op het spel voor grote idealen!

Voor wie wil kan de homilie volledig nalezen op de website van rkdocumenten.nl.

© 2019 Tienerweb

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑