Tienerweb

Een katholieke ontmoetingsplaats voor tieners en jongeren.

Auteur: Tim Vermeulen (pagina 2 van 2)

Edith Stein (Teresa Benedicta van het Kruis)

Edith Stein of Teresa Benedicta van het Kruis werd geboren in Wrocław Polen op 12 oktober 1891. Ze was de jongste van elf kinderen en werd geboren in een orthodox joodse familie. In 1904 werd ze atheïste onder invloed van de moderne denkers en biologische wetenschap.

De kennismaking met de autobiografie van de heilige Theresia van Ávila was een keerpunt in haar leven. Ze bekeerde zich tot het katholicisme en liet zich dopen op 1 januari 1922.In 1932 verhuisde ze naar het Instituut voor Pedagogiek in Münster, waar ze de kerkleraar Thomas van Aquino bestudeerde en in 1934 trad ze in bij de orde van de Ongeschoeide Karmelietessen in Keulen onder de naam Teresa Benedicta van het Kruis. Haar zus Rosa liet zich ook dopen in 1936.

Edith ging in 1938 naar een klooster in Echt (Nederland) om aan de Jodenvervolging te ontsnappen. Haar zus trad een jaar later ook in. Edith en Rosa werden op 2 augustus 1938 opgepakt en naar Auschwitz gedeporteerd. Daar werden ze een paar dagen later omgebracht in de gaskamer.

Edith werd in 1987 zalig verklaard door Paus Johannes Paulus II en in 1998 heilig. Ze is een van de beschermheiligen van Europa en we vieren haar kerkelijke feestdag vandaag.

Pinksteren

Pinksterfeest

Vandaag vieren we het feest van Pinksteren. Het is na Kerst en Pasen de belangrijkste christelijke feestdag van het jaar. We herdenken dat de Heilige Geest neerdaalde op de apostelen. De dagen na Hemelvaart waren de leerlingen verward en stuurloos maar Jezus had beloofd de Heilige Geest te sturen die hen zou helpen en kracht geven om te getuigen van het evangelie. Op Pinksteren, 10 dagen na Jezus’ Hemelvaart kwam de Heilige Geest over de apostelen. Na het Pinksterfeest waren de leerlingen van Jezus niet meer bang en durfden ze naar buiten om het geloof uit te dragen. Ze spraken vreemdelingen toe en konden ze verstaan in hun eigen taal.

Eerste lezing 19 mei:

Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren allen bijeen op dezelfde plaats.
Plotseling kwam uit de hemel een gedruis alsof er een hevige wind opstak en heel het huis waar zij gezeten waren, was er vol van. Er verscheen hun iets dat op vuur geleek en dat zich, in tongen ver­deeld, op ieder van hen neerzette. Zij werden allen vervuld van de heilige Geest en begonnen in vreemde talen te spreken, naargelang de Geest hun te vertolken gaf. Nu woonden er in Jeruzalem Joden, vrome mannen, die afkomstig waren uit alle volkeren onder de hemel.Toen dat geluid ontstond, liep het volk te hoop en tot zijn verbazing hoorde iedereen hen spreken in zijn eigen taal. Zij waren buiten zichzelf en zeiden vol verwondering: ‘Maar zijn al die daar spreken dan geen Galileeers? Hoe komt het dan dat ieder van ons hen hoort spreken in zijn eigen moedertaal?
Parten, Meden en Elamieten, bewoners van Mesopota­mie, van Judea en Kappadocie, van Pontus en Asia,
van Frygie en Pamfylie, Egypte en het gebied van Libie bij Cyrene, de Romeinen die hier verblijven,
Joden zowel als proselieten, Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze eigen taal spreken van Gods grote daden.
                                                                                                                                                                 (>> Handelingen 2, 1-11)
 

Bron: Pinksteren

Nieuwere berichten

© 2019 Tienerweb

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑