Tienerweb

Een katholieke ontmoetingsplaats voor tieners en jongeren.

Auteur: Maarten (pagina 2 van 5)

Walk by Faith 2015: Inschrijven!

Wat?

Walk by Faith is een jeugdkamp voor christelijke tieners en jongeren, of tieners en jongeren die geïnteresseerd zijn in het Christelijk geloof en wordt georganiseerd door GMK Jeugd – de jongeren van de Maria-Kefasgemeenschap, vzw.

Het is een kamp waar je samen met andere christelijke jongeren kan genieten van spel, muziek, lofprijzing, vriendschap, gebed, ontmoetingen, lekker eten… Maar vooral ook van een pracht ontmoeting met God!

Lees meer…

Voor wie?

Voor christelijke tieners en jongeren tussen 12 en 18 jaar.

Wanneer?

20 – 23 augustus 2015.
De ideale activiteit om jouw vakantie mee af te sluiten. 😉

Waar?

Watou, West-Vlaanderen

Inschrijven?

 

(je kan steeds contact met ons opnemen via het contactformulier van de website)

Come to Me!

GMK Jeugd, onze band Crosswind en KCV Jongeren organiseren een gebedsavond! Niet zomaar een avond, maar een avond die overal in de wereld gehouden zal worden! Iedereen in zijn eigen land, in zijn eigen parochie; duizenden jongeren die op hetzelfde moment aan het bidden zijn.

Deze avond zal ook een viering + het ontvangen van een askruisje bevatten.

Let’s unite in prayer!
Let’s give thanks for this grace that God constantly gives us!
Let’s praise the Lord for choosing us to be a gift for the Church!
Let’s meet in Spirit and pray for the conversion and renewal of all the youth in this world!

Come to Me! is His invitation to us.

Na de gebedstijd en de viering is er mogelijkheid tot ontmoeting, gezellig samenzijn.

Wanneer: 18 februari 2015 om 19u

Waar: Gent – Sint-Pauluskerk (vlakbij het station van Gent-Sint-Pieters!)

EvenementFacebook

Voor diegene die meer uitleg willen over het internationale gebeuren 🙂 >> PDF

GMK Jeugddag 2014

De dag gaat helaas niet door ivm te weinig inschrijvingen…

We organiseren een super leuke GMK Jeugddag op 25 oktober 2014!!

Of je nu naar Walk by Faith of naar Op&Top kwam, of je ons nu kent of niet: het maakt niet uit!
Je bent van harte welkom! (12-18 jaar)

 

GELIEVE ZWEMGERIEF MEE TE BRENGEN!! (géén zwemshorts onder de knieën!)

Er wordt een kleine vergoeding gevraagd van €10 ivm de activiteiten die we die dag zullen houden.De dag gaat door in Gent. We spreken af om 10u aan het station Gent-Dampoort. We eindigen om 17u aan hetzelfde station.
 

Om de organisatie vlot te laten verlopen vragen we jullie om je hieronder in te schrijven.

 
 
 

Hey allemaal,

Hier alvast een 1e terugblik op het fantastische zomerkamp!!

 

Hier vind je de foto’s van op kamp!

En hier de ochtendradio!

Elisa:

Walk By Faith was echt een unieke ervaring. Tijdens deze vier dagen heb ik veel nieuwe mensen leren kennen en zijn er sterke vriendschappen ontstaan. Het is geweldig om mensen en jezelf in deze korte periode te zien groeien! Kortom een geweldig kamp dat zeker voor herhaling vatbaar is!

 

Het zou heel leuk zijn mochten enkele deelnemers iets schrijven over wat ze vonden van het kamp. Ervaringen etc, ook al is het maar heel kort, mogen naar: info[at]tienerweb[punt]be

 

Het verhaal van Pater Damiaan

Vandaag vieren we het feest van de Heilige Pater Damiaan.

Hier vind je een film over het leven van Damiaan: Het verhaal van Pater Damiaan
Vorig jaar schreven we al een uitgebreider artikel over hem: Het wonder van Damiaan

 

Walk by Faith: inschrijven!

Wat?

Walk by Faith is een jeugdkamp voor christelijke tieners en jongeren, of tieners en jongeren die geïnteresseerd zijn in het Christelijk geloof en wordt georganiseerd door GMK Jeugd – de jongeren van de Maria-Kefasgemeenschap, vzw.

Het is een kamp waar je samen met andere christelijke jongeren kan genieten van spel, muziek, lofprijzing, vriendschap, gebed, ontmoetingen, lekker eten… Maar vooral ook van een pracht ontmoeting met God!

Lees meer…

Voor wie?

Voor christelijke tieners en jongeren tussen 12 en 18 jaar.

Wanneer?

21 – 24 augustus 2014.
De ideale activiteit om jouw vakantie mee af te sluiten. 😉

Waar?

Diksmuide (West-Vlaanderen)

Inschrijven:

[gravityform id=”4″ name=”Inschrijvingsformulier Walk by Faith 2014″ title=”false” description=”false”]

Heilige apostelen Filippus en Jakobus

Filippus was, net als Petrus en Andreas, afkomstig uit Betsaida. Hij was aanvankelijk een leerling van Johannes de Doper, maar volgde daarna Jezus, die hem riep om deel uit te maken van de twaalf apostelen. Hij was de apostel die aan Natanaël (Bartolomeus) aankondigde dat hij de Messias had ontmoet. Door de heilige Johannes weten wij dat Filippus aanwezig was op de bruiloft van Kana, waar Jezus zijn eerste wonder verrichtte. Uit het verhaal van de broodvermenigvuldiging kan men afleiden, dat Filippus degene was die met de voedselvoorziening was belast: hij rekent aanstonds uit hoeveel geld nodig is – ongeveer 200 denariën – om de honger van de daar verzamelde menigte te stillen. Hij bemiddelt samen met Andreas voor de Griekse pelgrims, vrome heidenen die Jezus verlangden te zien. Het is eveneens Filippus die in de zaal van het Laatste Avondmaal de Heer vraagt hem de Vader te tonen (evangelie van vandaag: Joh. 14,6-14; en Jezus antwoordt: “Wie Mij ziet, ziet de Vader.” Dus laten we ons inspannen om Jezus steeds beter en beter te leren kennen!).
Door de traditie wordt Filippus beschouwd als de evangelisator van Frygië (Klein-Azië), waar hij als martelaar de kruisdood stierf.

Jakobus, een familielid van Jezus, wordt ‘de mindere’ genoemd, om hem te onderscheiden van de broer van Johannes. Hij was de eerste bisschop van Jeruzalem en ontplooide een sterke evangelisatie-activiteit onder de Joden van die stad.
De traditie beeldt hem af als een streng man, veeleisend voor zichzelf maar vol van goedheid jegens de anderen.
Hij was een zuil van de jonge Kerk, samen met Petrus en Johannes. Hij stierf als martelaar in Jeruzalem rond het jaar 62.
Hij is de schrijver van één van de katholieke brieven in het Nieuwe Testament: “De Brief van Jakobus” (na de Brief van Paulus aan de Hebreeën).

De apostel Filippus ligt sinds 570 begraven te Rome in de basiliek van de Twaalf Apostelen. Omdat zijn relieken werden gevoegd bij die van Jakobus de Mindere, hebben zij samen hun feestdag sinds het Tweede Vaticaans Concilie op 3 mei.

Pasen: De kern van ons geloof

We vierden onlangs Pasen. Maar weten jullie ook dat dàt juist de kern van ons christelijk geloof is? Als we ons geloof in een paar woorden zouden moeten samenvatten, dan is het dit: Jezus heeft voor ons geleden, Hij is voor ons gestorven en Hij is op de derde dag verrezen. Hij is onze Redder en Verlosser, Hij is onze Heer!

Op Goede Vrijdag herdachten we het lijden en sterven van Jezus. Hij heeft zomaar voor ons al onze zonden op zich genomen – want wat had Hij is godsnaam verkeerd gedaan? -, heeft er veel voor afgezien en is er zelfs aan gestorven. Maar Hij deed dat uit liefde voor ons: Hij wilde voor ons de weg naar de Vader in de hemel weer vrij maken. Hij heeft ons werkelijk verlost, gered uit onze zonden!

Met Pasen is Jezus dan verrezen. Hij is opgestaan uit de dood en Hij verscheen aan zijn leerlingen, nu eens hier, dan eens daar. Elke keer toonde Hij hun zijn wonden, om te tonen dat Hij het écht was, dezelfde die zo geleden had. Maar Hij at ook met hen (vb. in de bovenzaal met de apostelen, of later op het strand, toen de apostelen weer eens niks gevangen hadden op het meer), Hij trok met hen mee (vb. de Emmaüsgangers). Enzovoort. Vele verhalen staan zo opgetekend in de bijbel: dan hier, dan daar verscheen de verrezen Jezus. We mogen Hem echt onze Heer (onze Meester) noemen! Hij geeft ons het échte leven en ook het eeuwige leven.

40 dagen lang zal Jezus zo na zijn verrijzenis bij zijn leerlingen blijven, voordat Hij weer opstijgt naar zijn Vader in de hemel. Onze paastijd duurt zelfs 50 dagen, tot de dag van Pinksteren toe, de dag waarop de apostelen de H. Geest ontvingen.

Hoogfeest Maria-Boodschap

Het hoogfeest van Maria-Boodschap, ook wel de Aankondiging van de Heer genoemd. We vieren dit feest op 25 maart, dus exact 9 maanden voor Kerstmis.

Aankondiging van de geboorte van Jezus
In de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden naar een stad in Galilea, met de naam Nazaret, naar een maagd die verloofd was met een man genaamd Jozef, die uit het huis van David stamde; haar naam was Maria. De engel trad bij haar binnen en zei: ‘Verheug u, begenadigde, de Heer is met u.’ Zij raakte geheel in verwarring door wat hij zei en vroeg zich af wat deze begroeting te betekenen had. Maar de engel zei: ‘Schrik niet, Maria, u hebt genade gevonden bij God. U zult zwanger worden en een zoon baren, die u de naam Jezus moet geven. Hij zal een groot man zijn, en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd. God, de Heer, zal Hem de troon van zijn vader David geven. Hij zal eeuwig koning zijn over het huis van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’ ‘Maar hoe moet dat dan?’ zei Maria tegen de engel. ‘Ik heb geen omgang met een man.’ De engel antwoordde haar: ‘Heilige Geest zal op u komen en kracht van de Allerhoogste zal u overdekken. Daarom zal het kind heilig genoemd worden, Zoon van God. Bovendien, ook Elisabet, uw verwante, is op haar oude dag zwanger van een zoon; zij werd onvruchtbaar genoemd, maar zij is al in haar zesde maand.  Want voor God is niets onmogelijk.’ Toen zei Maria: ‘Ik ben de dienares van de Heer; laat met mij gebeuren wat u gezegd hebt.’ Toen ging de engel van haar weg.

>>Lucas 1, 26-35

Heilige Maria,
wij eren u voor de manier waarop
u uw plannen opgegeven hebt en
uzelf volledig onderworpen hebt aan God.
Leer ons hetzelfde te doen.

Hoogfeest Jozef van Nazareth

Jozef van Nazareth, we kennen hem allemaal als de voedstervader van Jezus. Vandaag vieren we zijn feest: “Jozef als bruidegom van de Heilige Maagd Maria”.

Hij is de beschermheilige van timmerlieden en arbeiders in het algemeen maar ook onder andere de patroonheilige van België en het gezin.

Heer, geef me het nederige,
rechtvaardige hart van St. Jozef.
Help me de mensen die U aan mij
hebt toevertrouwd lief te hebben en
te waarderen en verstandig te leiden op uw pad.

 

Oudere berichten Nieuwere berichten

© 2019 Tienerweb

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑