Vandaag is het het feest van Cyrillus en Methodius. Ze waren broers en kwamen uit Thessalonica.
In hun tijd was het zo dat wie christen wou worden de Latijnse taal moest beheersen. Cyrillus en Methodius waren de eersten die de Slavische taal gebruikten in hun prediking en onderricht. Ze maakten vertalingen van de liturgie en bijbelteksten.

Bij paus Hadrianus II kregen ze het voor mekaar om het Latijn in de diensten te vervangen door de Slavische taal en werden ze ook tot bisschop gewijd. Cyrillus stierf in Rome tijdens datzelfde bezoek.

Methodius ging terug naar zijn Slavisch volk om het christelijk geloof verder te verbreiden. Hij werd tegengewerkt door zijn collega-bisschoppen uit zijn omgeving. Uiteindelijk werd hij verbannen naar een Duits stadje (Ellwangen). Daar werkte hij nog verder aan de vertaling van de bijbel en de liturgie. Methodius heeft naar het schijnt de Slavische koning samen met zijn hofhouding tot het christelijk geloof gebracht.

Paus Johannes-Paulus II riep Cyrillus en Methodius uit tot medepatronen van Europa. Daarvoor waren ze al patronen van alle Slavische landen en volken. Ook bij onweer wordt hun voorspraak ingeroepen.

Cyrillus wordt afgebeeld als bisschop met bekeerden rondom zich. Soms reikt een Engel hem ook de 2 stenen tafelen aan uit de hemel om ze over te schrijven.
Methodius wordt meestal afgebeeld met een afbeelding van het Laatste Oordeel. Hij gebruikte die naar het schijnt graag in zijn prediking.