Afgelopen Worship Alive kwamen tijdens het bidden enkele bijbelteksten naar voor. Het kan heel waardevol zijn om deze nu nog eens terug te lezen!
(Heb je er zelf ook nog een opgeschreven, laat het ons weten!)

Romeinen 5, 6-10:

Want Christus is voor goddelozen gestorven op de gestelde  tijd, toen wij zelf nog geheel hulpeloos waren. Je zult je leven niet snel geven voor een rechtvaardige, al zou misschien iemand de moed hebben te sterven voor een goed mens. God echter bewijst zijn liefde voor ons juist hierdoor dat Christus voor ons is gestorven toen wij nog zondaars waren. Des te zekerder is het dat wij, eenmaal gerechtvaardigd door zijn bloed, dankzij Hem gered worden van de toorn. Toen wij vijanden waren, zijn wij met God verzoend door de dood van zijn Zoon; des te zekerder is het dat wij, eenmaal verzoend, gered worden door zijn leven.

>> bron: Willibrordbijbel