Vandaag vieren we het feest van de heilige Lucas.

Lucas is de schrijver van het Evangelie volgens Lucas en van Handelingen.
Er is echter weinig bekend over hem.  Volgens de overlevering was hij afkomstig uit de Syrische stad Antiochië en waarschijnlijk van heidense afkomst (dus geen jood, maar een Griek). Ook wordt verondersteld dat hij een trouwe metgezel van Paulus was. Dat vermoeden wordt nog eens versterkt door het feit dat sommige stukken in de Handelingen, waarin Paulus een hoofdrol vertolkt, in de wij-vorm geschreven zijn, alsof Lukas er zelf bij was.

Omdat Lucas een arts was, wordt hij gezien als patroonheilige van artsen. Ook de schilders en beeldsnijders hebben hem als patroonheilige.
In de beeldende kunst wordt hij voorgesteld als een stier.

meer info: >> Heilige Lucas