Wat houdt lofprijzing in
Lofprijzing bestaat uit twee woorden: loven en prijzen.

Prijzen:
Een verkoper van een winkel die met zo’n stickerapparaat prijzen op het appelsap, cornflakes en andere producten plakt. Dat is prijzen. Aan iets een bepaalde waarde toekennen. Een waarde of eigenschap aan iets toekennen. Iets op waarde schatten.

Loven:
Je uitspreken tot eer van iemand.

Als je deze twee mengt heb je lofprijzing. Met andere woorden:
Zich voor God uitspreken en uitzingen om wie Hij is en wat Hij voor ons doet.
Het is een gebedsuiting van diepe dankbaarheid over wie God voor ons IS.

Lofprijzing is een vorm van aanbidding. Het is uiterlijk tonen van wat er innerlijk leeft.

Wat is het doel van lofprijzing

 • Het is de hoogste roeping van een Christen om God te loven en te prijzen en het bereidt ons voor op de eeuwige bestemming.
  Het is geen keuze maar een roeping.
 • Het leven hier op aarde is voorbereiding op datgene wat erna komt. In de eeuwigheid denk je niet meer aan jezelf, of aan die andere mensen waarmee je samen lofprijzing deed. Nee, het gaat om God. We kunnen ons op aarde voorbereiden om ons niet te richten op onze gevoelens, situaties en mensen om ons heen maar op Jezus.
 • Door onze lofprijzing geven we de Heer de hulde, eer en plaats die Hem toekomt

De wereld heeft geen tekort aan lofprijzing en heeft daar ook geen moeite mee. In een voetbalstadion bijvoorbeeld zingen ze allemaal en gaan ze zo tekeer dat de tribunes ervan op en neer gaan. Ze zijn hun idolen aan het lofprijzen en schamen er zich niet voor. Wat vanbinnen zit komt naar buiten. Dit is niet enkel zo in de sportwereld, ook in de muziekwereld en politiek juichen ze hun idolen toe.
Hoe zit dat in ons leven als Christen? Welke plaats heeft lofprijzing en aanbidding in ons leven? De wereld is voor ons een voorbeeld. Waar het hart van vol is loopt de mond van over.

Lofprijzing is gericht op het karakter van God
Veel mensen loven en prijzen God als het hen uitkomt. Dat is niet moeilijk als alles in je leven goed gaat. Maar met een tegenslag verdwijnt ook direct de lofprijzing uit hun leven. Als Paulus en Silas in de gevangenis zaten (Handelingen 16) zongen ze lofliederen voor God. Ze zaten in slechte omstandigheden en in een kerker. Ze prezen God niet omwille van de omstandigheden maar omwille van wie Hij is. Dat is de basis van lofprijzing. Het karakter van God: wie Hij is. Als je God dieper en dieper leert kennen kom je tot aanbidding en lofprijzing. Daarom moeten we ons bezig houden met God en met God alleen.

Karakter van God:

 • Hij is eeuwig: Hij had ons lief van voor de wereld er was en heeft ons lief tot in de eeuwigheid. Zijn bestaan houdt nooit op.
 • Hij is onveranderlijk: Hij is betrouwbaar en verdient jouw trouw. Mensen veranderen maar God niet.
 • Hij is onvergelijkbaar: Hij is uniek. Er bestaat geen tweede zoals Hij.
 • Hij is almachtig: Hij zit niet met de handen in het haar toe te kijken naar deze wereld. Neen, Hij heeft een plan en het komt goed met de wereld. God geeft ons hoop.
 • Hij is genadig: Hij komt naar je toe door zijn zoon naar deze wereld te sturen.
 • Hij is er altijd en overal: God is niet gebonden aan tijd en plaats.

Lofprijzing komt voort uit het woord van God
Lofprijzing die komt uit emotie en gevoel is van tijdelijke aard. Maar daar waar mensen komen tot lofprijzing zijn ze vervuld door de Heilige Geest die in ons hart is geschonken. Hij woont in ons. De Heilige Geest leidt in de Waarheid. Die Waarheid is Jezus Christus. De Heilige Geest leidt ons meer en meer in de Waarheid zodat Christus ons vervult, dat Jezus gewoon in ons hart kan komen zonder enige barrière en het je kracht geeft in je hart. De Christenen die het meest met de Heilige Geest vervuld zijn, zijn diegene die het meest met het Woord vervuld zijn. Die hoeven niet te zeggen: “Kom laten we nu eens proberen om te gaan lofprijzen omdat het moet”. Nee, bij hen gaat dat als vanzelf. Van al dat ‘moeten’ moeten we vanaf. Het is een voorrecht en het gaat als vanzelf. Je hebt dan geen duwtje meer nodig. Als je met Jezus bezig bent en met het karakter van God, lukt het je zelfs om te lofprijzen in de meest erbarmelijke omstandigheden.

Je gelooft het misschien niet, maar wat nu komt, gebeurt dikwijls. Als iemand nu bijvoorbeeld tijdens een lofprijsavond op 1 been ga staan en ziet eruit alsof hij vervuld is van de Heilige Geest dan kan het zijn dat de helft ook op 1 been gaat staan. “Kijk die staat op 1 been en ziet er echt Geest-vervuld uit. Dat ga ik ook eens proberen”. Zo worden mensen gedreven door emotie en gevoel. Ze gaan met een goed gevoel de zaal uit. Dan vraagt er buiten iemand: “Wat is er gebeurd?” “We stonden allemaal op 1 been”.
Allemaal gevoelsmatig: Wat de ander doet ga ik ook doen. Nee, zo moet het niet. Doordat we ons laten vullen door het woord van God, kan het zijn dat je buurman/vrouw met zijn 2 handen in de lucht gaat staan. Maar leg geen wet op aan hem of haar omdat hij/zij het niet doet. Dan zijn we van de wet van ‘doe niet zo stijf, kom los’ vanaf en dan gaan we, als we los zijn, er weer een wet op leggen? Nee. We moeten de Heilige Geest vrij laten in hoe Hij ons leidt (door woord en Geest). Dan komt Jezus centraal te staan.