Tijdens zijn homilie op het Sint-Pietersplein riep paus Franciscus ons op om moedig te zijn, om niet als een kuddebeest de rest van de mensen te volgen, maar om op te komen voor de zwakkeren. In dit fragmentje kan je bekijken hoe paus Franciscus ons terecht wijst, ons oproept om moedig te zijn.

(Het videofragment is Engelstalig. Wie het niet begrijpt kan met ons contact opnemen voor de vertaling.)