FEEST MARIA BEZOEKT ELISABETH

Op het feest van Maria Bezoek, waarmee we de meimaand (Maria-maand) afsluiten, vieren we dat Maria op bezoek gaat naar haar nicht Elisabeth. Maria heeft zelf pas van de engel vernomen dat ze de Moeder van Jezus wordt, maar ook dat haar nicht Elisabeth, die al oud is en geen kinderen kon krijgen, òòk zwanger is. Zij verwacht Johannes de Doper en is al in haar 6e maand.
Maria denkt niet alleen aan zichzelf, maar haast zich naar Elisabeth – tevoet, wel 4 à 5 dagen ver – om haar te gaan helpen. Wanneer zij elkaar ontmoeten, roept Elisabeth het vreugdevol uit: “Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus!” Dat is een stukje van ons Weesgegroet! Hieruit mogen wij onthouden dat, hoe dichter we bij Jezus leven (in het gebed, in de eucharistie…), hoe vreugdevoller we zullen zijn. En dat de weg naar Jezus gaat via zijn Moeder, Maria.
Maria antwoordt Elisabeth door God te loven en te prijzen in het “Magnificat”: “Hoog verheft nu de Heer mijn ziel…!” Ze jubelt God toe voor alle wonderen die Hij aan haar gedaan heeft. Dit mag een oefening zijn voor ons: dat wij elke avond eens de dag overlopen en proberen te zien waar God goed voor ons geweest is. Dat is meestal in heel kleine dingen. Heb je bijvoorbeeld gebeden om niet te moeilijke vragen op je examen? En heb je ze inderdaad kunnen beantwoorden? Heb je dan al eens beseft dat God je gebed verhoord heeft? Hem danken maakt je leven zoveel mooier! En met onze lofprijzingsliederen kunnen we God dan blij toezingen.
Die vreugde van Elisabeth en die dankbaarheid en lofzang van Maria, die wensen wij jullie speciaal vandaag van harte toe.