Enkele dankgebeden achtergelaten bij het kruis tijdens een WA-avond. Ze kunnen je helpen om in alle omstandigheden de Heer te danken, naar het woord van Paulus

FIL.4,4 Verheugt u in de Heer te allen tijde. Nog eens: verheugt u! FIL.4,5 Uw vriendelijkheid moet bij alle mensen bekend zijn. De Heer is nabij. FIL.4,6 Weest onbezorgd. Laat al uw wensen bij God bekend worden in gebed en smeking, en nooit zonder dankzegging. FIL.4,7 En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.

Dankuwel Heer Jezus, dat Gij zelfs slechte gebeurtenissen ten goede keert! Dat Je elke kans tot verzoening aangrijpt! Dank U voor mijn lieve ouders! Dank U voor mijn allerliefste vriendin! Dank u voor mijn leven!

God, bedankt dat U er altijd bent voor mij gelijk wanneer elke seconde van de dag, bedankt voor de liefde, vriendschap die u mij hebt gegeven, u hebt mij de weg geleid en mijzelf mijn eigen weg laten gaan in uw liefde. Bedankt God!

 

Lieve Jezus, ik wil u danken dat u altijd naast mij staat, dat ik altijd op u terug kan vallen. U bent diegene die me vreugde heeft gebracht, die me de weg heeft gewezen, de juiste weg. Dank u Heer voor alle liefde die u mij geeft. Dank Heer.

 

Heer, ik wil u danken omdat ik iedere dag opnieuw meer van uw liefde mag ontdekken doorheen uw woord en sacramenten doorheen de mensen die u mij geeft om mee op weg te gaan.

 

Dank u Heer voor uw overvloeiende liefde voor ons, dat u ons gered hebt en verlost door uw dood aan het kruis.

 

Heer, ik ben u ontzettend dankbaar voor alles wat ik elke dag opnieuw mag ontvangen. En alles wat ik reeds ontvangen heb.

 

Dank u voor de gelovige familie die ik heb gekregen. Dank u dat ik er nooit alleen voor sta, dat U er steeds voor me bent, dat U altijd op me wacht, hoe ver ik ook ben.

 

Ik dank U dat U mij hebt geleerd hoe los te laten dat we alles aan U kunnen overlaten. “Zoek eerst het koninkrijk der hemelen en de rest zal je gegeven worden”.

 

Dank voor de ontmoetingen met mensen, mijn ouders en familie, de steun die u me biedt als ik het moeilijk heb, de veerkracht en het optimisme dat u me geschonken hebt, de vele mooie herinneringen in mijn leven, de herontdekking van mijn geloof.

 

Dank u Heer voor elk aspect van mijn leven, goed en slecht.

 

Dank voor de mensen die proberen om U dichterbij te brengen, die me helpen en steunen in mijn geloof.

Dank voor mijn ouders die me gemaakt hebben tot wie ik ben; dat ze me opgevoed hebben volgens uw ideeën.

Dank dat u me laat denken, ook al zorgt dit vaak voor problemen.

Dank u voor de vreugde van het leven.

 

Dank u Heer voor alle mensen waarop ik kan rekenen als het moeilijk gaat. Dank u

 

Dank u voor het opbouwen van mijn hart.

 

Dank u Heer dat we mogen leven, dat wij mogen bestaan. Dank u dat u altijd bij ons bent en dat u een plan heeft voor ons.

Dank u  Heer dat u zoveel van ons houdt.