Op 1 april was het opnieuw Worship Alive. Zoals iedere keer hadden we een stevige lofprijzing en een tijd van aanbidding. Deze maand zaten we ook samen in kleine deelgroepjes om te delen rond Pasen, hoe we ons voorbereiden op Pasen, wat het voor ons betekent en waar we voor willen bidden in de aanloop naar Pasen. Ieder groepje schreef daarna een zeer sterk gebed naar Pasen toe. Neem zeker een kijkje!

Lieve Vader,

Wij danken U omdat wij U mogen volgen op de weg naar Pasen.
Help ons om deze vastentijd ten volle te beleven, dat wij het juiste kruis mogen opnemen.
Leer ons trouw te zijn aan onze vastenpuntjes.
Geef ons de kracht om U naar anderen uit te dragen met liefde, dienstbaarheid en offertjes.
Schenk allen Uw Heilige Geest.
Zegen onze zussen en broers in gebed, en vooral onze deelgroep.

Amen


Heer God,

Ik wil bidden voor alle zwakken en de zieken. Dat ze goed verzorgd kunnen worden en terug beter mogen worden.
Heer Jezus,
Geef ons liefde en kracht om alle dagen van de vastenperiode U te beminnen.
Moeder Maria,
Laat ons niet alleen en steun ons dagelijks gebed.

Amen


O Heer!

Vervul ons met Uw liefde en schenk ons de vreugde van Pasen.
Sterk ons in ons geloof.
Laat ons hoopvol uitzien naar Uw verrijzenis.

Amen. (Alleluia!)


Heer,

Dank U dat U mij geschapen heeft, en liefhebt dag in dag uit.
En wij willen ons kruis opnemen en U volgen naar Pasen toe.
Wij willen zoals U ons afkeren van de zonde.
Geef ons de genade en de kracht om dit voornemen te volbrengen.
Help ons en leid ons op de weg naar Pasen, dat wij Pasen samen met U mogen beleven en dat diegenen die U nog niet kennen U mogen leren kennen.

Amen


Lieve Vader,

We danken U voor deze tijd waarin wij ons kunnen voorbereiden op Pasen.
Help ons de vreugde te zoeken in een sobere levensstijl.
Geef ons de kracht om de oude mens los te laten zodat we als vernieuwde christenen samen met U onze toch kunnen verderzetten.

Maria, onze moeder, wilt U ons daarin steunen.

Amen


Lieve Heer,

Ik dank U voor het leven dat u me gaf.
De vreugde die ik van U kreeg door de mensen om me heen.
Help me om elke dag de schoonheid van uw schepping te mogen zien.
Graag zou ik bidden voor de komende WJD, dat er mogen vruchten van komen om niet alleen de Wereldkerk maar ook de Kerk in Vlaanderen te helpen opbouwen zoals u het wenst.

Dank u dat U onze gebeden verhoort.

In Jezus naam.

Amen